ورود

ثبت نامشکست رکورد هتل سازی در طول تاریخ گردشگری ایران

دكتر مونسـان، وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى گفت: در دو سال اخیر توجه ویژه اى به استان‌هاى كم برخوردار از جمله سیستان و بلوچستان داشتیم.

وی خطاب به دكتر حسن روحانى رئیس جمهورى گفت: با افتتاح پروژه‌ها پایه‌هاى اقتصادى در بین مردم شكل گرفته و مردم با هزینه‌هاى اندك مى‌توانند مشاغلى براى خود ایجاد كنند. این وزارتخانه نقش مهمى در توسعه اشتغال داشته است.

دكتر مونسان به اجراى پروژه‌هاى توسعه محور اشاره و تصریح كرد: 19میلیون مترمربع در قالب 2450 پروژه در حوزه گردشگرى و 4هزار پروژه مرمت و حفاظت در حوزه میراث فرهنگى در كشور در حال اجرا داریم.

وی از فعالان بخش خصوصى و سـرمایه گذارى هاى انجام شده در حوزه گردشگرى قدردانى كرد و افزود: فعالان صنعت گردشگرى فعالیت قابل توجهى دارند و گردشگرى رونق گرفته و در این حوزه با همراهى دولت توانستند كسب وكارى فراهم كنند.

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى از رئیس جمهورى براى حمایت از بخش گردشگرى كشور قدردانى كرد و افزود: تعداد هتل هاى ساخته شده در دولت تدبیر و امید یك ركورد در طول تاریخ گردشگرى كشور محسوب مى شود. هم اكنون براى اولین بار ســند توسعه گردشگرى كشور تهیه شده در كمیسیون هاى دولت، در حال بررسى است و به زودى در صحن دولت به تصویب می رســد و مسیر آینده گردشگرى كشور را كه برنامه ریزى شده، مشخص می كند. همچنین برنامه اقدام ملى با همكارى سازمان جهانى گردشگرى و یونسكو در حال تهیه است كه به رونق گردشگرى كشور كمك بسیاری مى كند.

وی بیان كرد: سند برند ملى گردشگرى كشور به خوبى جلو رفته و امید داریم در دهه فجر امسال آن را به بهره بردارى برسانیم.

دكتر مونسـان تصریح كرد: در كشــور تنوع محصولات گردشگرى وجود دارد؛ از تاریخى و فرهنگى گرفته تا اكوتوریســم و درمانى كــه دنبال مى شود و بوتیك هتل ها و بوم گردى ها به موضوعی جدى تبدیل شده، به طورى كه تعداد بوم گردى ها از 400 واحد به 2هزار واحد رسیده است.

وی به ایجاد بازارهاى گردشگرى در كشورهاى دیگر اشاره كرد و گفت: لغو روادید با عمان دســتاورد مطلوب داشــته و در خصوص چین نیز این رویكرد دنبال مى شود.

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى به صدور 5 هزار و 200 موافقت اصولى اشــاره كرد و گفــت: توجه به كشاورزى و صنعت در كشور جاى گله دارد و لازم است به گردشگرى هم توجه ویژه داشت.

وی افزود: گردشگرى حتى منجر به مهاجرت معكوس به روستاها شده و نمى توان ثمرات آن را نادیده گرفت.

دكتر مونسان اظهار كرد: در سال‌هاى اخیر افتتاح مداوم موزه‌هاى غیردولتى را شاهد بودیم و امسال نیز امیدواریم هر هفته یك موزه خصوصى به بهره بردارى برسد.

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خاطرنشان کرد: براى اولین بار ثبت جنگل هاى هیركانى به طــول 850 كیلومتر قابل توجه بوده و منجــر بــه توســعه گردشــگرى مى شــود. در ایــن مراســم 29 پروژه در اردبیل با حجم سرمایه گذارى 178میلیارد تومان به بهره بردارى رسید و 400میلیارد ریال به اردبیل اختصاص یافت.

به اشتراک بگذارید

موارد مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید