ورود

ثبت نامفرونشست شهر عطار نیشابور

مطالعات اداره کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور حاکی از آن است که نیشابور از توابع استان خراسان رضوی نیز دچار فرونشست شده است و ۵۹۰۰ نفر در نیشابور در معرض فرونشست هستند.

حدود ۵۹۱ کیلومتر مربع محدوده تحت تأثیر فرونشست در این منطقه است و دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۲۰ سانتی متر در سال است که شامل ۱۷۹ روستا و مرکز جمعیتی از جمله روستاهای با بیشترین جمعیت به ترتیب شامل روستاهای شهرک، فیض آباد، سراب کوشک، اردوغش، قلعه نوجمشید و ... است.

حدود ۵۹۰۰۰ نفر جمعیت مناطق متأثر از فرونشست هستند. در این محدوده راه آهن به طول حدود ۴۹ کیلومتر و خطوط انتقال نیرو به طول حدود ۹۹ کیلومتر قرار دارد.

به اشتراک بگذارید

موارد مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید